Поискай оферта
letter icon close icon
Запитване за оферта

Общи условия

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с вас принципите, които формират нашата политика.

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация, единствено и само при запитване от ваша страна чрез формата за контакт в сайта. Чрез попълването и, Вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те.

Употреба на вашите лични данни

Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само в случаи, че имате конкретно запитване за нашите услуги или бихте желали да се свържем с Вас за по-подробна информация.

Съхранение на лични данни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на „СуперХостинг.БГ“ ООД. Можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние НЯМА да разкриваме вашите лични данни на трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате вашите лични данни, като подадете заявка за това на office@m-g.bg.

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това вашите данни ще бъдат изтрити.